مسجد امام خمینی(مسجد شاه) کجاست ؟

در بازار بزرگ ‌تهران می توانید مساجد مختلفی را مشاهده کنید. یکی از این مساجد متعلق به دوران قاجار است که در گذشته با نام های مسجد شاه و مسجد سلطانی شناخته می شد اما پس از انقلاب اسلامی نام این مسجد به مسجد امام خمینی تغییر کرد.

این مکان در حدود ۱۸۰ سال قدمت داشته و از آن به عنوان یکی از زیباترین مساجد تاریخی ایران نام می برند.

از نظر تاریخی فتحعلی شاه قاجار را بانی ساخت این مسجد بوده است و به همین دلیل پس از اتمام ساخت آن، نام مسجد شاه بر روی آن گذاشته شد.

بر اساس کتیبه های نوشته شده، زمان تقریبی شروع ساخت این مسجد در سال ۱۲۱۲ یا ۱۲۲۴ هجری قمری بوده و در سال ۱۳۰۷ هجری قمری با دستور ناصرالدین شاه قاجار مناره‌ هایی به این مکان اضافه شد تا به شکل امروزی تغییر کند.

شما می توانید در بخش های مختلفی از این مسجد تزییناتی را مشاهده کنید که به صورت واضح از مسجد وکیل شیراز الهام گرفته شده است. از مسجد امام پس از مسجد جامع بزرگ تهران به عنوان دومین مسجد بازار بزرگ یاد می شود.

logo