حجره در بازار به کجا میگند

حجره در بازار به کجا میگند

حجره در بازار به کجا میگند

میدونی حجره در بازار رو به کجا میگن

یکی از واژه های اصلی که در بازار خیلی کاربرد داره همین حجره است

بازار پر شده از انواع حجره ها و به عبارتی مهمترین عنصر هر بازاری حجره های اون بازار به حسای میان ...

حجره ها کوچکترین عنصر بازار به حساب میان که به صورت خطی در دو سوی یک راسته از بازار قرار دارن

این حجره‌ها که اکثرا در طبقه همکف قرار گرفتند، نقش مغازه و عرضهٔ کالا را دارنو حجره‌هاى واقع در طبقهٔ های بالایی در بازارهاى چند طبقه، محل دفتر کار و فضاى ادارى و در برخى مواقع به‌عنوان کارگاه استفاده میشن

مترادف حجره: دکان، دکه، غرفه، مغازه، تجارتخانه، کلبه، اتاق، خانه، اتاق طلبه، دکان تاجر

 

 

مطالب مرتبط :