مرکز خرید بازار موبایل ایران 3

مرکز خرید بازار موبایل ایران 3

مجموعه بازار موبایل ایران شماره 3 در هشت طبقه که شامل سه طبقه فضای تجاری، سه طبقه اداری، یک طبقه نمایشگاهی و یک طبقه فضای رستورانی فعالیت می کند. ساعت کار: روزهای عادی: 9:00 الی 19:00، روزهای تعطیل: 16:00 الی 19:00

اصناف فعال : کالای دیجیتال -
آدرس :کرمان - بلوار جمهوری - نرسیده به چهاره راه امام جمعه - مجموعه بازار موبایل ایران شماره 3
تلفن :03432444308
سایر مراکز خرید شهر کرمان
  • مرکز خرید ستاره
    محله فتحعلی شاه
  • مرکز خرید بازار موبایل ایران 3
    محله بلوار جمهوری